CƠM SỐT THỊT KIỂU OKINAWA

MEAT SAUCE W/ RICE OKINAWA STYLE
沖縄風タコライス
 
69.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất