CARPACCIO CÁ HỒI

SALMON CARPACCIO

サーモン和風カルパッチョ
95.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất