CUỐN TÔM TEMPURA

SHRIMP TEMPURA ROLL

海老天ぷら

73.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất