CUỐN KIỂU CALIFORNIA SỐT CAY

SPICY CALIFORNIA ROLL

スパイシーカリフォルニア

85.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất