CUỐN KIỂU CALIFONIA ĐẶC BIỆT

DELUX CALIFORNIA ROLL

デラックスカリフォルニア

125.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất