CUỐN DA CÁ HỒI KIỂU RỒNG

DRAGON SALMON SKIN ROLL

ドラゴンサーモンスキンロール

83.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất