LẨU ĐẦU CÁ HỒI VÀ KIM CHI (1 - 2 KHÁCH)
HP1

LẨU ĐẦU CÁ HỒI VÀ KIM CHI (1 - 2 KHÁCH)

SALMON HEAD AND KIMCHI HOTPOT (1 -2 PEOPLE)

サーモンあらのキムチ鍋

104.000 VNĐ
LẨU HẢI SẢN (1 - 2 KHÁCH)
HP3

LẨU HẢI SẢN (1 - 2 KHÁCH)

SEAFOOD HOTPOT (1 -2 PEOPLE)

シーフード鍋

104.000 VNĐ
LẨU THỊT HEO VÀ KIM CHI (1-2 KHÁCH)
HP4

LẨU THỊT HEO VÀ KIM CHI (1-2 KHÁCH)

PORK AND KIMCHI HOTPOT (1-2 PEOLE)

豚キムチ鍋
124.000 VNĐ
LẨU THỊT BÒ (1 - 2 KHÁCH)
HP5

LẨU THỊT BÒ (1 - 2 KHÁCH)

SUKIYAKI (1 2 PEOPLE)

すき焼き

132.000 VNĐ