CUỐN CÁ NGỪ VÀ BƠ
M20

CUỐN CÁ NGỪ VÀ BƠ

TUNA AND AVOCADO ROLL

マグロとアボカド

52.000 VNĐ
CUỐN CÁ HỒI
M21

CUỐN CÁ HỒI

SALMON ROLL

サーモン

59.000 VNĐ
CUỐN CÁ HỒI VÀ BƠ
M22

CUỐN CÁ HỒI VÀ BƠ

SALMON AND AVOCADO ROLL

サーモンとアボカド

59.000 VNĐ
CUỐN DƯA LEO
M23

CUỐN DƯA LEO

CUCUMBER ROLL

かっぱ巻き

23.000 VNĐ
CUỐN BƠ
M25

CUỐN BƠ

AVOCADO ROLL

アボカド

34.000 VNĐ