CƠM CÀ RI THỊT BÒ MỸ
C1

CƠM CÀ RI THỊT BÒ MỸ

CURRY RICE W/ US BEEF

US ビーフカレー

89.000 VNĐ
CƠM CÀ RI THỊT HEO CHIÊN XÙ
C2

CƠM CÀ RI THỊT HEO CHIÊN XÙ

CURRY RICE W/ PORK CUTLET

かつカレー

86.000 VNĐ
CƠM CÀ RI TÔM CHIÊN XÙ
C3

CƠM CÀ RI TÔM CHIÊN XÙ

CURRY RICE W/ SHRIMP CUTLET

US ビーフカレー

89.000 VNĐ