ĐẦU CÁ HỒI NƯỚNG SỐT TERIYAKI

GRILLED SALMON HEAD W/ TERIYAKI SAUCE

サーモン頭 照り焼き 

89.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất