CÁ HỒI NƯỚNG SỐT TERIYAKI

GRILLED SALMON W/ TERIYAKI SAUCE

照り焼きサーモン

108.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất