ĐẦU CÁ HỒI NƯỚNG SỐT TERIYAKI
TP1

ĐẦU CÁ HỒI NƯỚNG SỐT TERIYAKI

GRILLED SALMON HEAD W/ TERIYAKI SAUCE

サーモン頭 照り焼き 

89.000 VNĐ
CÁ HỒI NƯỚNG SỐT TERIYAKI
TP2

CÁ HỒI NƯỚNG SỐT TERIYAKI

GRILLED SALMON W/ TERIYAKI SAUCE

照り焼きサーモン

108.000 VNĐ
HAMBURGER THỊT BÒ VÀ HEO & SỐT TERIYAKI
TP3

HAMBURGER THỊT BÒ VÀ HEO & SỐT TERIYAKI

BEEF AND PORK HAMBURGER W/ TERIYAKI SAUCE

照り焼きハンバーグ 

84.000 VNĐ
THỊT GÀ XIÊN QUE SỐT TERIYAKI
TP4

THỊT GÀ XIÊN QUE SỐT TERIYAKI

GRILLED CHICKEN SKEWERS W/ TERIYAKI SAUCE

照り焼きチキン

64.000 VNĐ
HAMBURGER ĐẬU HŨ
TP5

HAMBURGER ĐẬU HŨ

TOFU HAMBURGER

豆腐ハンバーグ

74.000 VNĐ