TRỨNG CÁ HỒI
ST1

TRỨNG CÁ HỒI

IKURA

いくら

99.000 VNĐ
TRỨNG CÁ CHUỒN
ST2

TRỨNG CÁ CHUỒN

Flying fish roe

トビコ

59.000 VNĐ
BẠCH TUỘT TRỘN KIM CHI
ST3

BẠCH TUỘT TRỘN KIM CHI

OCTOPUS W/ KIMCHI

たこキムチ

42.000 VNĐ
BẠCH TUỘT TRỘN MÙ TẠT
ST4

BẠCH TUỘT TRỘN MÙ TẠT

WASABI MARINATED OCTOPUS

たこわさ

51.000 VNĐ
CÁ HỒI & RONG BIỂN TRỘN MÈ
ST5

CÁ HỒI & RONG BIỂN TRỘN MÈ

SEAWEED SALAD W/ SALMON

49.000 VNĐ
RONG BIỂN TRỘN MÈ
ST6

RONG BIỂN TRỘN MÈ

SEAWEED SALAD W/ SESAME

味付け海藻サラダ

36.000 VNĐ
CẢI BÓ XÔI NẤU SỐT
ST7

CẢI BÓ XÔI NẤU SỐT

SPINACH W/ DASHI SAUCE

ほうれん草のお浸し

35.000 VNĐ
ĐẬU NÀNH NHẬT
ST8

ĐẬU NÀNH NHẬT

EDAMAME

枝豆

36.000 VNĐ
TRỨNG HẤP KIỂU NHẬT
ST9

TRỨNG HẤP KIỂU NHẬT

CHAWANMUSHI

茶碗蒸し

29.000 VNĐ
SÚP MISO
ST10

SÚP MISO

MISO SOUP

味噌汁

20.000 VNĐ