HẢI SẢN TỔNG HỢP
SD1

HẢI SẢN TỔNG HỢP

SEAFOOD SET

シーフード盛り合わせ

97.000 VNĐ
ĐẦU CÁ HỒI
SD2

ĐẦU CÁ HỒI

SALMON HEAD

サーモンの頭

50.000 VNĐ
CÁ HỒI
SD3

CÁ HỒI

SALMON

サーモン

45.000 VNĐ
MỰC ỐNG
SD4

MỰC ỐNG

SQUID

イカ

35.000 VNĐ
TÔM
SD5

TÔM

SHRIMP

海老

35.000 VNĐ
NGHÊU
SD6

NGHÊU

CLAM

アサリ

35.000 VNĐ
THỊT GÀ
SD7

THỊT GÀ

CHICKEN

鶏肉

25.000 VNĐ
THỊT HEO
SD8

THỊT HEO

PORK

豚肉

35.000 VNĐ
THỊT BÒ
SD9

THỊT BÒ

BEEF

牛肉

40.000 VNĐ
NẤM TỔNG HỢP
SD10

NẤM TỔNG HỢP

ASSORTED MUSHROOMS

野菜盛り合わせ

40.000 VNĐ
RAU TỔNG HỢP
SD11

RAU TỔNG HỢP

ASSORTED VEGETABLES

きのこ盛り合わせ

25.000 VNĐ
RAU TẦN Ô
SD12

RAU TẦN Ô

CROWN DAISY

春菊

20.000 VNĐ