SASHIMI TỔNG HỢP B (3-4 khách)

SASHIMI COMBINATION B (3-4 people)

刺し身盛り合わせ B

342.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất