SASHIMI TỔNG HỢP A (2-3 khách)

SASHIMI COMBINATION A (2-3 people)

刺し身盛り合わせ A

242.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất