SASHIMI COMBO SÒ

CLAM COMBO SASHIMI

貝刺身盛り合わせ

197.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất