SASHIMI TỔNG HỢP CAO CẤP (2 khách)
SC1

SASHIMI TỔNG HỢP CAO CẤP (2 khách)

PREMIUM SASHIMI COMBINATION (2 people)

プレミアム刺身盛り合わせ

349.000 VNĐ
SASHIMI COMBO SÒ
SC2

SASHIMI COMBO SÒ

CLAM COMBO SASHIMI

貝刺身盛り合わせ

197.000 VNĐ
SASHIMI CÁ HỒI ĐẶC BIỆT  (2 khách)
SC3

SASHIMI CÁ HỒI ĐẶC BIỆT (2 khách)

SALMON LOVER (2people)

サーモンラバー

194.000 VNĐ
SASHIMI TỔNG HỢP A (2-3 khách)
SC4

SASHIMI TỔNG HỢP A (2-3 khách)

SASHIMI COMBINATION A (2-3 people)

刺し身盛り合わせ A

242.000 VNĐ
SASHIMI TỔNG HỢP B (3-4 khách)
SC5

SASHIMI TỔNG HỢP B (3-4 khách)

SASHIMI COMBINATION B (3-4 people)

刺し身盛り合わせ B

342.000 VNĐ