LƯƠN NHẬT - 2 MIẾNG
N1

LƯƠN NHẬT - 2 MIẾNG

BROILED EEL - 2 PC

82.000 VNĐ
CÁ HỒI - 2 MIẾNG
N2

CÁ HỒI - 2 MIẾNG

SALMON - 2 PC

サーモン

44.000 VNĐ
CÁ NGỪ - 2 MIẾNG
N3

CÁ NGỪ - 2 MIẾNG

TUNA - 2 PC

まぐろ

41.000 VNĐ
CÁ CAM - 2 MIẾNG
N4

CÁ CAM - 2 MIẾNG

YELLOWTAIL - 2 PC

はまち

56.000 VNĐ
CÁ SABA - 2 MIẾNG
N5

CÁ SABA - 2 MIẾNG

VINEGARED MACKEREL - 2 PC

しめ鯖

28.000 VNĐ
SÒ ĐIỆP - 2 MIẾNG
N6

SÒ ĐIỆP - 2 MIẾNG

SCALLOP - 2 PC

ホタテ

68.000 VNĐ
SÒ ĐỎ - 2 MIẾNG
N7

SÒ ĐỎ - 2 MIẾNG

RED CLAM - 2PC

北寄貝

49.000 VNĐ
LƯỜN CÀ HỒI NƯỚNG SỐT KABAYAKI - 2 MIẾNG
N8

LƯỜN CÀ HỒI NƯỚNG SỐT KABAYAKI - 2 MIẾNG

SALMON KABAYAKI - 2 PC

サーモン蒲焼

46.000 VNĐ
BẠCH TUỘC - 2 MIẾNG
N9

BẠCH TUỘC - 2 MIẾNG

OCTOPUS - 2 PC

たこ

42.000 VNĐ
TÔM - 2 MIẾNG
N10

TÔM - 2 MIẾNG

SHRIMP - 2 PC

海老

46.000 VNĐ
TRỨNG CÁ TRÍCH - 2 MIẾNG
N11

TRỨNG CÁ TRÍCH - 2 MIẾNG

HERRING FISH ROE - 2 PC

数の子

45.000 VNĐ
CHẢ CUA - 2 MIẾNG
N12

CHẢ CUA - 2 MIẾNG

CRAB STICK - 2 PC

カニカマ

40.000 VNĐ