CUỐN CÁ NGỪ & BƠ

TUNA & AVOCADO ROLL

マグロとアボカド

58.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất