TRỨNG CÁ HỒI - 2 MIẾNG
G1

TRỨNG CÁ HỒI - 2 MIẾNG

IKURA - 2 PC

イクラ

74.000 VNĐ
LƯƠN NHẬT - 2 MIẾNG
G2

LƯƠN NHẬT - 2 MIẾNG

BROILED EEL - 2 PC

58.000 VNĐ
CÁ NGỪ SỐT DYNAMITE - 2 MIẾNG
G3

CÁ NGỪ SỐT DYNAMITE - 2 MIẾNG

DYNAMITE TUNA - 2 PC

ダイナマイトツナ

48.000 VNĐ
TÔM SỐT DYNAMITE - 2 MIẾNG
G4

TÔM SỐT DYNAMITE - 2 MIẾNG

DYNAMITE SHRIMP - 2 PC

ダイナマイトシュリンプ

48.000 VNĐ
CÁ HỒI SỐT DYNAMITE - 2 MIẾNG
G5

CÁ HỒI SỐT DYNAMITE - 2 MIẾNG

DYNAMITE SALMON - 2 PC

ダイナマイトサーモン

49.000 VNĐ
SALAD CHẢ CUA - 2 MIẾNG
G6

SALAD CHẢ CUA - 2 MIẾNG

CRAB STICK SALAD - 2 PC

カニカマサラダ

48.000 VNĐ
TRỨNG CÁ CHUỒN - 2 MIẾNG
G7

TRỨNG CÁ CHUỒN - 2 MIẾNG

Flying fish roe

トビコ

46.000 VNĐ
RONG BIỂN TRỘN MÈ - 2 MIẾNG
G8

RONG BIỂN TRỘN MÈ - 2 MIẾNG

SEAWEED SALAD - 2 PC

中華わかめ

25.000 VNĐ