LẨU ĐẶC BIỆT - L (4pax)
HPT1

LẨU ĐẶC BIỆT - L (4pax)

DELUXE HOTPOT

寄せ鍋
599.000 VNĐ
LẨU SUMO CHANKO  - L (4pax)
HPT2

LẨU SUMO CHANKO - L (4pax)

SUMO CHANKO HOTPOT

相撲ちゃんこ鍋

599.000 VNĐ
LẨU THỊT BÒ  - L (4pax)
HPT3

LẨU THỊT BÒ - L (4pax)

SUKIYAKI HOTPOT

すき焼き

449.000 VNĐ
LẨU HẢI SẢN KIMCHI - L (4pax)
HPT4

LẨU HẢI SẢN KIMCHI - L (4pax)

SEAFOOD KIMCHI HOTPOT

シーフードキムチ鍋

545.000 VNĐ
LẨU ĐẬU HŨ - L (4pax)
HPT5

LẨU ĐẬU HŨ - L (4pax)

TOFU HOTPOT

豆腐鍋

248.000 VNĐ
HẢI SẢN TỔNG HỢP
SD1

HẢI SẢN TỔNG HỢP

SEAFOOD SET

シーフード盛り合わせ

97.000 VNĐ
ĐẦU CÁ HỒI
SD2

ĐẦU CÁ HỒI

SALMON HEAD

サーモンの頭

50.000 VNĐ
CÁ HỒI
SD3

CÁ HỒI

SALMON

サーモン

45.000 VNĐ
MỰC ỐNG
SD4

MỰC ỐNG

SQUID

イカ

35.000 VNĐ
TÔM
SD5

TÔM

SHRIMP

海老

35.000 VNĐ
NGHÊU
SD6

NGHÊU

CLAM

アサリ

35.000 VNĐ
THỊT GÀ
SD7

THỊT GÀ

CHICKEN

鶏肉

25.000 VNĐ