THỊT HEO CUỘN PHÔ MAI CHIÊN XÙ

DEEP FRIED CHEESE STUFFED PORK
豚とチーズのはさみ揚げ

84.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất