THỊT GÀ TẨM BỘT CHIÊN XÙ

CHICKEN CUTLET
チキンカツ

74.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất