TEMPURA TÔM - 5 MIẾNG

SHRIMP TEMPURA - 5 PC

 海老天ぷら

129.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất