TEMPURA THẬP CẨM

TEMPURA COMBINATION
天ぷら盛り合わせ
93.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất