SET CƠM CÀ RI THỊT BÒ MỸ

CURRY RICE W/ US BEEF SET

ビーフカレーセット

118.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất