SALAD LƯƠN NHẬT VÀ BƠ

BROILED EEL AND AVOCADO SALAD
鰻とアボカドのサラダ


104.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất