CÁ HỒI - 2 MIẾNG
N2

CÁ HỒI - 2 MIẾNG

SALMON - 2PC
サーモン

44.000 VNĐ
LƯƠN NHẬT - 2 MIẾNG
N3

LƯƠN NHẬT - 2 MIẾNG

BROILED EEL - 2PC82.000 VNĐ
TRỨNG CHIÊN KIỂU NHẬT - 2 MIẾNG
N12

TRỨNG CHIÊN KIỂU NHẬT - 2 MIẾNG

EGG OMELET - 2PC
玉子

24.000 VNĐ
BƠ - 2 MIẾNG
N13

BƠ - 2 MIẾNG

AVOCADO - 2PC
アボカド


17.000 VNĐ
LƯỜN CÁ HỒI NƯỚNG SỐT KABAYAKI - 2 MIẾNG
N7

LƯỜN CÁ HỒI NƯỚNG SỐT KABAYAKI - 2 MIẾNG

SALMON KABAYAKI NIGIRI - 2PC
サーモン蒲焼


46.000 VNĐ
TRỨNG CÁ TRÍCH - 2 MIẾNG
N9

TRỨNG CÁ TRÍCH - 2 MIẾNG

HERRING FISH ROE - 2PC
数の子


45.000 VNĐ
CHẢ CUA - 2 MIẾNG
N10

CHẢ CUA - 2 MIẾNG

CRAB STICK - 2PC
カニカマ


40.000 VNĐ
TÔM - 2 MIẾNG
N8

TÔM - 2 MIẾNG

SHRIMP - 2PC
海老


46.000 VNĐ