LƯƠN NHẬT - 2 MIẾNG

BROILED EEL - 2PC

58.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất