HAMBURGER THỊT BÒ VÀ HEO & SỐT TERIYAKI

BEEF AND PORK HAMBURGER W/ TERIYAKI SAUCE

照り焼きハンバーグ 

84.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất