HAMBURGER THỊT BÒ VÀ HEO & SỐT TERIYAKI

BEEF AND PORK HAMBURGER W/ TERIYAKI SAUCE
照り焼きハンバーグ
84.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất