CƠM TÔ THỊT BÒ MỸ
D1

CƠM TÔ THỊT BÒ MỸ

US BEEF RICE BOWL

牛丼

104.000 VNĐ
CƠM TÔ TÔM CHIÊN XÙ VÀ TRỨNG
D2

CƠM TÔ TÔM CHIÊN XÙ VÀ TRỨNG

SHRIMP CUTLET W/ EGG RICE BOWL

海老かつ丼

99.000 VNĐ
CƠM TÔ THỊT HEO CHIÊN XÙ VÀ TRỨNG
D3

CƠM TÔ THỊT HEO CHIÊN XÙ VÀ TRỨNG

PORK CUTLET W/ EGG RICE BOWL

ポークかつ丼

89.000 VNĐ