ĐẦU MỰC XÀO BƠ

STIR-FRIED SQUID HEADS W/ BUTTER
イカゲソ炒め
78.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất