CHẢ CUA - 2 MIẾNG

CRAB STICK - 2PC
カニカマ


40.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất