BẠCH TUỘC- 5 MIẾNG

OCTOPUS - 5PC
たこ


66.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất