CUỐN CÁ HỒI & BƠ

SALMON & AVOCADO ROLL

サーモンとアボカド

65.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất