MANG CÁ CAM NƯỚNG

GRILLED YELLOWTAIL COLLAR

ハマチカマ焼き
105.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất