Tokyo Deli HOÀNG ĐẠO THÚY

  Tòa nhà N04, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy
 (024) 3995 5988


  11:00 - 22:00