Tokyo Deli NGÔ QUYỀN

  18 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm
 (024) 3824 1188


  11:00 - 22:00