Tokyo Deli TRẦN HƯNG ĐẠO

  120bis Trần Hưng Đạo, Q.1
  (028) 3837 2277


  11:00 - 22:00