CUỐN CÁ HỒI
M21

CUỐN CÁ HỒI

SALMON ROLL
サーモン


59.000 VNĐ
CUỐN CÁ HỒI VÀ BƠ
M22

CUỐN CÁ HỒI VÀ BƠ

SALMON AND AVOCADO ROLL
サーモンとアボカド


59.000 VNĐ
CUỐN DƯA LEO
M23

CUỐN DƯA LEO

CUCUMBER ROLL
かっぱ巻き


23.000 VNĐ
CUỐN BƠ
M25

CUỐN BƠ

AVOCADO ROLL
アボカド

34.000
34.000 VNĐ