CÁ NGỪ - 2 MIẾNG
N6

CÁ NGỪ - 2 MIẾNG

TUNA - 2PC

マグロ

41.000 VNĐ
CÁ HỒI - 2 MIẾNG
N7

CÁ HỒI - 2 MIẾNG

SALMON - 2PC

サーモン

44.000 VNĐ
LƯỜN CÁ HỒI NƯỚNG VÀ TRỨNG CÁ HỒI - 2 MIẾNG
N8

LƯỜN CÁ HỒI NƯỚNG VÀ TRỨNG CÁ HỒI - 2 MIẾNG

LIGHTLY ROASTED SALMON BELLY W/ SALMON ROE - 2PC

炙りサーモンいくら

56.000 VNĐ
LƯỜN CÁ HỒI NƯỚNG SỐT KABAYAKI - 2 MIẾNG
N9

LƯỜN CÁ HỒI NƯỚNG SỐT KABAYAKI - 2 MIẾNG

SALMON KABAYAKI NIGIRI - 2PC

サーモン蒲焼

46.000 VNĐ
SÒ ĐỎ - 2 MIẾNG
N10

SÒ ĐỎ - 2 MIẾNG

RED CLAM - 2 PC

ホッキ貝

49.000 VNĐ
CÁ CAM - 2 MIẾNG
N11

CÁ CAM - 2 MIẾNG

YELLOWTAIL - 2PC

ハマチ

56.000 VNĐ
BẠCH TUỘC - 2 MIẾNG
N13

BẠCH TUỘC - 2 MIẾNG

OCTOPUS - 2PC

タコ

42.000 VNĐ
ĐẦU MỰC - 2 MIẾNG
N14

ĐẦU MỰC - 2 MIẾNG

SQUID LEGS - 2PC

げそ

56.000 VNĐ
CÁ SABA - 2 MIẾNG
N15

CÁ SABA - 2 MIẾNG

VINEGARED MACKEREL - 2PC

しめ鯖

28.000 VNĐ
TRỨNG CÁ TRÍCH - 2 MIẾNG
N16

TRỨNG CÁ TRÍCH - 2 MIẾNG

HERRING FISH ROE - 2PC

数の子

45.000 VNĐ
CHẢ CUA - 2 MIẾNG
N17

CHẢ CUA - 2 MIẾNG

CRAB STICK - 2PC

カニカマ

40.000 VNĐ
TÔM - 2 MIẾNG
N18

TÔM - 2 MIẾNG

SHRIMP - 2PC

海老

46.000 VNĐ