LƯƠN NHẬT - 2 MIẾNG
G2

LƯƠN NHẬT - 2 MIẾNG

BROILED EEL - 2PC

58.000 VNĐ
CÁ NGỪ SỐT DYNAMITE - 2 MIẾNG
G3

CÁ NGỪ SỐT DYNAMITE - 2 MIẾNG

DYNAMITE TUNA - 2PC

ダイナマイトツナ

48.000 VNĐ
TÔM SỐT DYNAMITE - 2 MIẾNG
G4

TÔM SỐT DYNAMITE - 2 MIẾNG

DYNAMITE SHRIMP - 2PC

ダイナマイトシュリンプ

48.000 VNĐ
CÁ HỒI SỐT DYNAMITE - 2 MIẾNG
G5

CÁ HỒI SỐT DYNAMITE - 2 MIẾNG

DYNAMITE SALMON - 2PC

ダイナマイトサーモン

49.000 VNĐ
SALAD CHẢ CUA - 2 MIẾNG
G6

SALAD CHẢ CUA - 2 MIẾNG

CRAB STICK MIX SALAD - 2PC

カニカマサラダ

48.000 VNĐ
TRỨNG CÁ CHUỒN - 2 MIẾNG
G7

TRỨNG CÁ CHUỒN - 2 MIẾNG

Flying fish roe

トビコ

46.000 VNĐ
SỨA BIỂN TRỘN GIA VỊ - 2 MIẾNG
G9

SỨA BIỂN TRỘN GIA VỊ - 2 MIẾNG

SEASONED JELLY FISH - 2PC

クラゲ

38.000 VNĐ
LƯƠN NHẬT - 2 MIẾNG
N1

LƯƠN NHẬT - 2 MIẾNG

BROILED EEL - 2PC

82.000 VNĐ
DA ĐẬU HỦ CHIÊN VÀ CƠM SUSHI TRỘN RAU CỦ - 2 MIẾNG
N2

DA ĐẬU HỦ CHIÊN VÀ CƠM SUSHI TRỘN RAU CỦ - 2 MIẾNG

FRIED BEAN CURD STUFFED W/ VEGETABLE SUSHI RICE - 2PC
いなり寿司
49.000 VNĐ
SÒ ĐIỆP - 2 MIẾNG
N3

SÒ ĐIỆP - 2 MIẾNG

SCALLOP - 2PC

ホタテ

68.000 VNĐ
TRỨNG CHIÊN KIỂU NHẬT - 2 MIẾNG
N4

TRỨNG CHIÊN KIỂU NHẬT - 2 MIẾNG

EGG OMELET - 2PC

玉子

24.000 VNĐ
BƠ - 2 MIẾNG
N5

BƠ - 2 MIẾNG

AVOCADO - 2PC

アボカド

17.000 VNĐ