TIMES CITY

Tokyo Deli TIMES CITY

   Times City, T4 - 01, 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng.
  (024) 3200 5757 
  11:00 - 22:00