LƯỜN CÁ HỒI NƯỚNG SỐT KABAYAKI - 2 MIẾNG
N9

LƯỜN CÁ HỒI NƯỚNG SỐT KABAYAKI - 2 MIẾNG

SALMON KABAYAKI NIGIRI - 2PC
サーモン蒲焼


46.000 VNĐ
TRỨNG CÁ TRÍCH - 2 MIẾNG
N16

TRỨNG CÁ TRÍCH - 2 MIẾNG

HERRING FISH ROE - 2PC
数の子


45.000 VNĐ
CÁ SABA - 2 MIẾNG
N15

CÁ SABA - 2 MIẾNG

VINEGARED MACKEREL - 2PC
しめ鯖


28.000 VNĐ
CHẢ CUA - 2 MIẾNG
N17

CHẢ CUA - 2 MIẾNG

CRAB STICK - 2PC
カニカマ


40.000 VNĐ
TÔM - 2 MIẾNG
N18

TÔM - 2 MIẾNG

SHRIMP - 2PC
海老


46.000 VNĐ
SUSHI CÁ HỒI TỔNG HỢP
NC2

SUSHI CÁ HỒI TỔNG HỢP

SALMON SUSHI COMBINATION
サーモン盛り合わせ
104.000 VNĐ
CÁ HỒI - 5 MIẾNG
SA2

CÁ HỒI - 5 MIẾNG

SALMON - 5PC
サーモン


104.000 VNĐ
LƯỜN CÁ HỒI - 5 MIẾNG
SA3

LƯỜN CÁ HỒI - 5 MIẾNG

SALMON BELLY - 5PC
ハラス


114.000 VNĐ
CÁ TRÍCH ÉP TRỨNG - 5 MIẾNG
SA6

CÁ TRÍCH ÉP TRỨNG - 5 MIẾNG

HERRING WITH CAPELIN ROE - 5PC
子持ちにしん

96.000 VNĐ
CÁ SABA NGÂM GIẤM- 5 MIẾNG
SA11

CÁ SABA NGÂM GIẤM- 5 MIẾNG

VINEGARED MACKEREL - 5PC
しめ鯖


59.000 VNĐ
BƠ - 5 MIẾNG
SA13

BƠ - 5 MIẾNG

AVOCADO - 5PC
アボカド


29.000 VNĐ
TRỨNG CÁ TRÍCH- 5 MIẾNG
SA15

TRỨNG CÁ TRÍCH- 5 MIẾNG

HERRING FISH ROE - 5PC
数の子

84.000 VNĐ