ĐẬU NÀNH NHẬT

EDAMAME

枝豆

 
36.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất