SET TEMPURA TỔNG HỢP

TEMPURA COMBINATION SET

天ぷら盛り合わせセット

109.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất