SET CÁ SABA NƯỚNG

GRILLED MACKEREL SET

さば塩焼きセット
99.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất