Set Maki & Nigiri A ( 4-6 người)

Maki & Nigiri tray A ( 4-6 people)
390.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất